» » Ekstrinsieke faktore wat die posisie van Latyn as skoolvak in die RSA beïnvloed (Verslag) (Afrikaans Edition)
Download Ekstrinsieke faktore wat die posisie van Latyn as skoolvak in die RSA beïnvloed (Verslag) (Afrikaans Edition) epub book
ISBN:0796902844
Author: B. P Weideman
ISBN13: 978-0796902849
Title: Ekstrinsieke faktore wat die posisie van Latyn as skoolvak in die RSA beïnvloed (Verslag) (Afrikaans Edition)
Format: docx mobi lrf doc
ePUB size: 1802 kb
FB2 size: 1651 kb
DJVU size: 1693 kb
Language: Afrikaans
Publisher: Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing (1985)

Ekstrinsieke faktore wat die posisie van Latyn as skoolvak in die RSA beïnvloed (Verslag) (Afrikaans Edition) by B. P WeidemanDit blyk uit die analises onder meer dat verskeie faktore die beroepskeuse van udente beïnvloed.

teit beïnvloed het. Die universiteit wat in hierdie studie nagevors word, ervaar ook. probleme met die teit van sy personeel. Alhoewel die universiteit kan meeding met al die ander. universiteite in Suid-Afrika in terme van die aantal personeellede. met die hoogste kwalifikasies, is dié universiteit se publikasie-. uitsette relatief swak. word as faktore wat die teit in die totale. ondersoekgroep belemmer (die totaal van die stem sterk saam -. Verslag van die Akademiese Beplanningskomitee van die. KUH. Pretoria.

Die studiepopulasie het bestaan uit al die akademiese personeellede van ‘n universiteit (N 457). n Totaal van 237 volledige vraelyste is terugontvang. Die resultate het aangedui dat verskeie faktore, waaronder gebrekkige tyd, oorlading en ‘n gebrek aan ondersteuning die navorsings produktiwiteit van personeellede belemmer. Relatief min deelnemers het egter tekortkominge in hul bevoegdhede as ‘n belemmerende faktor ten opsigte van teit geïdentifiseer.

Kyk onder Afrikaans op die lys van weergawes in die Bible App of selekteer Bybel, Weergawes by YouVersion. Die Bible App is besig om dwarsoor die hele planeet te versprei. Dit word by letterlik duisende toestelle bygevoeg elke dag. Van al die versoeke wat YouVersion elke dag ontvang vir vertalings, is Afrikaans konstant naby bo aan die lys. Ons is dus ongelooflik verheug om nou in n posisie te wees om hierdie fantastiese vertalings met julle te deel. As julle vriende of geliefdes het wat graag die Woord in Afrikaans sal wil beleef, deel asseblief hierdie opwindende nuus met hulle

van der Westhuysen en D. Wentzel. Biological factors that influence the quality of mohair. The influence of the most desirable properties (fineness, length, style, character and lustre) on the price of mohair is discussed briefly. Biological factors such as age, nutrition, genetics, sex, and stress and their influence on the quality of mohair are also considered. South African Journal of Animal Science 1985, Vol 15(3).

Text: Afrikaans, English. Unknown Binding: 39 pages. Publisher: Raad vir Navorsing (1984). ISBN-13: 978-0796900784. Tell the Publisher! I'd like to read this book on Kindle.

Wat is die mening van die lewe? Is daar ‘n God? Wat is goed en wat is boos? Wat gebeur wanneer ek doodgaan? Saam, vorm al jou antwoorde tot hierdie vrae jou unieke perspektief op die wêreld – ‘n wêreldbeskouing wat sin maak van die lewe. 13. watse faktore beinvloed die vorming van ‘n wereldbeskouing? WÊRELDBESKOUING Wat jy glo (waarheid) Ander menslike ervaringe1 2. 14. 1: Waarheid, As ‘n wêreldbeskouing nie as absolute waarheid gesien kan word nie, is dit oop vir deurlopende herevaluering en verandering – Wêreldbeskouings moet deurentyd getoets word (kan nie staties bly) → Implikasies. Word gekoppel aan die rangskikking van fundamentêle vrae in ‘n samehangende beskrywing van die realiteit. 16. Verhoogde liggaamsbewustheid en groei in emosionele en sosiale openheid sal neig om ons wêreldbeskouing te verander.

Die groot behoefte by die Afrikaanse weergawe, veral wat terme uit Grieks of Latyn betref, is om dit morfologies korrek maar so bon dig en beeldend moontlik te stel. Met die inlywing van Griekse en Latynse woordwortels in Afrikaans dra die betekenis van die oorspronklike woord besondere gewig. Om dit so duidelik moontlik in die vertaling te laat blyk, is soms afgewyk van die gebruiklike en oorgelewerde spelwyse in Grieks of Latyn. Diftonge is dus tot een fonetiese letter verminder, en die verbindings-r en -1 verkieslik weggelaat. bv. diarrhoea is saamgestel uit: dia - deur rhein - vloei. Hierdie stelsel, reeds internasionaal aanvaar, geld ook as die amptelike meetstelsel in die RSA. Die afkorting Sl-eenhede is afgelei uit die Franse benaming: Le Systême International d’ Unités.

Die storie van Afrikaans book. die impak van die taal van die slawe die wordende Afrikaans beïnvloed het tot die vorm wat dit wel geword het). Die outeurs gee aan die hand van talle illustrasies ’n nuwe, meer volledige en inklusiewe blik op Afrikaans se ingewikkelde verlede. In Deel 1 word die Europese verlede van Afrikaans weergegee.